Regio en bondscontributie

Regio en bondscontributie

Elk jaar betalen we hem weer,  de bonds- en regiocontributie.

Vooral voor de zwemmers erg belangrijk, want zonder startnummer kun je niet met de meeste wedstrijden meedoen. Hieronder iets verlaat de bedragen voor dit jaar.

Leden met startnummer die jonger dan 12 jaar zijn. Betalen 14,40 euro dat is als je geboren bent in 2006 of later.

De bonds- en regio contributie dragen we rechtstreeks af aan de KNZB. De KNZB bekijkt pas op 31 december van dit jaar of je 12 jaar bent of niet. Het maakt dus niet uit of je in januari of oktober jarig bent. De leeftijd op 31 december telt als peildatum.

Voor de leden met een startnummer die 12 jaar en ouder zijn betalen 46,40 euro. Dat is als je geboren bent in 2005 of eerder.

Voor de zwemmers die niet aan wedstrijden meedoen betalen 12,65 euro.

Dan nog het bedrag voor de regiocontributie dat bedraagt in 2017 3,70 euro.