Algemene Ledenvergadering ZPCA

Algemene Ledenvergadering ZPCA

Wat: Algemene Ledenvergadering
Wanneer: 24 april 2017 om 19:30 uur
Waar: Buurthuis Westerdraai, Lisstraat 16 Appingedam

Tijdens deze ALV zal niet gestemd worden voor de fusie. Zoals eerder aangegeven is er tijdens het proces over het hoofd gezien dat het fusievoorstel gepubliceerd moest worden en dat dit een maand ter inzage moet liggen. Inmiddels is het voorstel gepubliceerd maar kunnen wij niet eerder dan 11 mei aanstaande het voorstel voorleggen aan de leden.Dit zorgt ervoor dat wij nu een ALV moeten houden zodat het boekjaar afgesloten kan worden en dat we op een later moment een Bijzondere Ledenvergadering zullen houden voor de stemming rondom de fusie.

Mocht je hier vragen over hebben dat kun je deze altijd stellen aan de leden van de fusiewerkgroep (Mark Dijkstra, Jan Slagter, Menno Muller, Koen Douma of Carmen Zandberg).