Uitnodiging ledenvergadering

Uitnodiging ledenvergadering

Wanneer: 17 december 2014 Waar: buurtgebouw Westerdraai, Lisstraat 16, 9903 BD Appingedam Hoe laat: 19.30 uur

Beste leden/ouders, verzorgers van leden, 

Bij deze wil het bestuur u uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van ZPCA. 
Wanneer: 17 december2014 Waar: buurtgebouw Westerdraai, Lisstraat 16, 9903 BD Appingedam Hoe laat: 19.30 uur 

Deze algemene ledenvergadering is nodig omdat het huidige dagelijkse bestuur niet meer compleet is. Dit komt omdat de huidige penningmeester heeft aangegeven per direct te stoppen. 

De penningmeester is lid van het dagelijkse bestuur en zijn vertrek heeft consequentie voor de gehele vereniging. De statuten zeggen namelijk het volgende: Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald of het aantal van het dagelijkse bestuur beneden drie, blijven zowel het bestuur als het dagelijkse bestuur bevoegd, doch is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen ter voorziening in de vacature. Het dagelijks bestuur bestaat nu dus nog maar uit twee personen (voorzitter en secretaris). 

Tijdens deze algemene vergadering zal er een nieuwe penningmeester benoemd moeten worden om het dagelijkse bestuur, volgens de statuten, weer compleet te hebben. 

Heeft u belangstelling voor bovenstaande functie, dan kunt u contact opnemen met de secretaris op mailadres: secretariaatzpca@hotmail.com

Wij hopen u allen te zien op 17 december 2014. 

Namens het bestuur, 

Marjon Märsylä (secretaris)