Hartelijk dank

Hartelijk dank

Het zwemseizoen is helaas weer afgelopen.

Dit is het goede moment om iedereen te bedanken voor hun inzet, betrokkenheid en doorzettingsvermogen in het afgelopen seizoen.

Onze dank gaat uit naar het bestuur, TC, trainers, vrijwilligers, ouders/verzorgers, zwemmers, EHBO/Rode kruis, zwembad Dubbelslag, sponsoren en alle anderen die betrokken waren of zich hebben ingezet voor zwemclub ZPCA.

We kunnen terug kijken op een geslaagd seizoen en met inzet van iedereen, zal het komend seizoen een nog groter succes worden.


Fijne vakantie allemaal.

Graag tot ziens in het volgend zwemseizoen