Clubgeschiedenis

Clubgeschiedenis

Op initiatief van leden van de toenmalige sportraad in de gemeente Appingedam werd een aantal mensen benadert om tot de oprichting van een zwemvereniging te komen. Dat was reeds in 1973, omdat toen bekend was, dat Appingedam in 1974 een openlucht zwembad zou krijgen. Er zijn toen een aantal bijeenkomsten geweest en waar een zogenaamd bestuur in oprichting werd geformeerd. Dit voorlopige bestuur bestond uit de heren Hektor, Menninga en mevrouw Blaauw. Later werd het bestuur uitgebreid met nog vier leden en daarmee was het bestuur compleet. In een vergadering van 12 november 1973 werd overleg gepleegd met een delegatie van de Eemsrobben en nadien werd het besluit genomen om een zelfstandige vereniging op te richten.

De feitelijke oprichtingsvergadering vond plaats op 20 mei 1974 in de kantine van de technische school. De naam van de vereniging werd Zwem en Poloclub Appingedam. Er werd ook bepaald dat de verenigingskleuren oranje en zwart zouden zijn en dit werd destijds verwerkt in trainingspakken en sporttassen. Gedurende vele jaren zijn deze via een sportzaak in Appingedam verkrijgbaar geweest. Later werden de kleuren zwart en geel.

Vooral middels affiches op de scholen, maar ook via een perspublicatie werd propaganda voor de nieuwe vereniging gemaakt. Dit leidde ook tot een bijeenkomst op een avond in april 1974, waar 68 mensen als belangstellende aanwezig waren. Op 11 mei 1974 werd het openluchtbad (Kristalbad) geopend en dus kon de piepjonge vereniging meteen van start. De vereniging ging feitelijk als recreatief van start, doch er was in 1974 al wel sprake van waterpolo-training. Van wedstrijden was nog geen sprake omdat eerst caps en doelnetten moesten worden aangeschaft.Al snel werd er aan communicatie gedaan middels het clubblad de DOBBER. Dit clubblad verscheen één keer per maand. 

In 1975 werd voor de eerste keer de zwemvierdaagse georganiseerd. Het succes (ook voor de penningmeester) was groot, want er waren meteen ongeveer 1100 deelnemers. Tot aan de sluiting van het buitenbad werd er vervolgens ieder jaar een zwemvierdaagse gehouden met het recordaantal deelnemers van 1339 in het jaar 1978. 

In september 1976 werd een afdeling waterpolo opgericht en de afdeling kunstzwemmen (later synchroon zwemmen) begon in september 1980. Bij het eerste lustrum (vijf jarig bestaan) in 1979, werd meteen een grootscheeps waterpolo-toernooi georganiseerd. In 1984 was dit aanleiding om het eerste kunstzwemgala in Appingedam te organiseren.

De jongste loot binnen de vereniging, terwijl daar echter één van onze oudste leden actief is, is het zogenaamde formatiezwemmen. deze groep dames werd gevormd in september 1986 en is tijdens vele evenementen voor het voetlicht getreden.

De Zwem en Poloclub Appingedam manifesteerde zich in de jaren zeventig ook een aantal keren door deelname aan de Damsterdag. In wedstrijdverband verwierf de zwemselectie haar eerste successen in 1981.Toen waren er 4 Groningerkampioenen op de 800m vrij, de 100m rug, de 100m vrij en de 100m school.

De waterpoloafdeling speelde met het heren 1ste team op zijn top, toen het in 1990 promoveerde naar de derde klasse bondscompetitie. In 1983 werden de Groninger B kampioenschappen georganiseerd in het openluchtbad, dit was ook de aanleiding om actief op zoek te gaan naar een hoofdsponsor. De Bondsspaarbank was bereid om sponsor te worden en heeft de vereniging jarenlang financieel ondersteund. Verder waren er vele activiteiten om de vereniging financieel gezond te houden, zoals het verkopen van vele rollen toiletpapier en het lopen met de collectebus van de Anjercollecte en niet te vergeten de Grote Clubactie.

In april 1974 werd het overdekte zwembad de KRABBERIJ geopend, dit was een 25m bad met vier banen. Dit was een hele vooruitgang. Je kon in de winter en zomer trainen en wedstrijden organiseren.

Later is de sporthal gebouwd en kreeg het hele complex de naam EELWERD. Het was ongekend dat je over een openluchtbad en een overdekt bad kon beschikken.

In november 1993 werd in de raad het besluit genomen om het openluchtbad te slopen en dat is in april 1994 uitgevoerd om plaats te maken voor een winkelcentrum. Vele Damsters hebben hier een vervelende herinneringaan over gehouden. Het bad was destijds gerealiseerd met een bijdrage van de inwoners. Om de stand van de bijdragen aan te geven werd een grote thermometer op het kerkplein geplaatst.

In de raadsvergadering van februari 2006 word een voorstel besproken om samen met de gemeente Delfzijl een nieuw zwembad te bouwen. Beide gemeenteraden gaven een onderzoeksbureau de opdracht om dit te onderzoeken en daarin moesten ze meenemen het voortijdig sluiten van EELWERD. Het onderzoek leidde er toe dat er een positief advies lag voor de bouw van een gezamenlijk nieuw zwembad mits het zwembad EELWERD twee jaar eerder word gesloten voordat het nieuwe bad gereed was. Dit advies wilde de raad overnemen mits de gebruikers gebruik konden maken van het bad in Delfzijl. Hier hadden de gebruikers zoals de REDDINGSBRIGADE, duikvereniging MERLIJN en ZPCA grote moeite mee. ZPCA heeft toen het initiatief genomen om bij de gemeente een referendum af te dwingen, hiervoor waren 4000 handtekeningen nodig. Die hadden wij in een hele korte tijd bij elkaar omdat het vroegtijdig sluiten heel gevoelig lag bij de inwoners. Het verzoek tot het houden van een referendum is heel snel van tafel geveegd, daarna hebben alle gebruikers nog ingesproken in raadsvergaderingen en tegenover de raadsleden de geproduceerde cijfers in twijfel getrokken. Het heeft niet mogen baten en het resultaat was dat wij noodgedwongen moesten verhuizen naar Delfzijl.

De verhuizing naar Delfzijl heeft voor ZPCA alleen maar ellende gebracht. Wij moesten ingepast worden in een rooster die al gereed was en aangezien onze collega’s uit Delfzijl niet of weinig bereid waren om te schuiven heeft dit tot veel spanningen en ruzie geleid. Het gevolg was dat de dames polo zijn gestopt, omdat zij alleen maar konden trainen na 22.00 uur s, avonds en onze formatie dames zijn toen ook allemaal gestopt. Het resultaat was dat wij toen ruim 90 leden verloren en dat was erg vervelend en hebben toen overwogen om ermee te stoppen.

Op 4 januari 2010 is het nieuwe 8 banenbad DUBBELSLAG geopend.Ondanks het mooie nieuwe bad heeft ZPCA moeite om het ledenbestand op peil te houden, zo hebben wij noodgedwongen moeten stoppen met de afdeling synchroon zwemmen en met het herenteam van de waterpolo.

Tenslotte wil ik nog een paar cijfers geven uit het verleden:
Ledenaantal 1974 bij oprichting 62 leden
                       1979         214 leden
                       1983         263 leden
                       1988         418 leden
                       1993         348 leden
                       1998         336 leden
                       2008         145 leden (verhuizing Delfzijl)

Het huidige ledental is 153 en daar zullen wij aan moeten werken om dit te verhogen.

Ook wil ik nog benoemen dat er bij de zwemvierdaagse in 1975 met 1100 een hele goede start was en dat 1978 met 1339 deelnemers een top jaar was. Tegenwoordig hebben wij ongeveer 250 deelnemers, maar hebben de laatste jaren steeds een groei.